Kontakt

Polska Izba Makaronu

ul. PCK 39
09-400 Płock

Telefon: +48 509 811 690

E-mail: izba@makarony.org

Logowanie dla członków

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Logowanie

Ochrona danych w Polskiej Izbie Makaronu

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

1. Cele przetwarzania.

Z uwagi na powyższe uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe: zbierane przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania są przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania Umowy, w tym obsługi zapytań, zawarcia umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystawienia i przechowywania faktur, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udokumentowania transakcji, zaproszeń na spotkania, tworzenia analiz, wykonywania badań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  • wskazanych w treści zgody np. przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Odbiorcy.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w szczególności firmy księgowe, informatyczne oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

3. Brak obowiązku podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże towarzyszących ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub celów zawartych w treści zgody będą niemożliwe.

4. Czas przetwarzania.

Państwa dane będą przetwarzane:

  • przez czas niezbędny do realizacji Umowy,
  • przez czas wykonywania obowiązków prawnych, np. przez czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od organu administracji,
  • przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z Umowy,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu je cofnięcia,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
5. Uprawnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Dane kontaktowe Administratora.

Polska Izba Makaronu z siedzibą w Płocku, przy ul. PCK 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000195373. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: izba@makarony.org lub dzwoniąc pod numer telefonu 512253675.


» więcej aktualności »