Kontakt

Polska Izba Makaronu

ul. PCK 39
09-400 Płock

Telefon: +48 509 811 690

E-mail: izba@makarony.org

Logowanie dla członków

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Logowanie

Zakończenie II roku Programu "Makarony Europy".

Ocena uzyskanych wyników:

Realizacja działań, podjętych w ramach Programu, odbywa się zgodnie z założeniami. Parametry i wskaźniki, osiągnięte w 2 roku Programu, są w większości działań wyższe niż zakładane, co szczegółowo zostało wskazane powyżej.

Realizacja celów kampanii, w zakresie wzrostu eksportu (CEL 3), możliwa będzie do oceny po zakończeniu programu. Natomiast przeprowadzone badania, zarówno na rynku ukraińskim, jak chińskim, pokazują, że realizacja celów w zakresie świadomości i wizerunku, realizowane są zgodnie z założeniami.

Cele programu – rynek ukraiński
 • CEL 1 – wzrost świadomości wśród grup docelowych (TG1 i TG2) nt. zalet makaronu o 10% po zakończeniu programu.
 • CEL 2 – zwiększenie pozytywnego wizerunku makaronu wśród grup docelowych (TG1 i TG2) o 10% po zakończeniu programu.
 • CEL 3 – wzrost eksportu makaronów pochodzących z UE o 40% w ujęciu wartościowym i ilościowym po zakończeniu programu.

Realizacja - CEL 1 i 2:

 • Przedstawiciele TG1 i TG2 uważają, że makarony z Europy są wysokiej jakości (TG1: lekki spadek w 2018 roku w porównaniu z 2017 r z poziomu 65% do poziomu 50%, jednak w porównaniu z 2015 r. (15% takich opinii), odnotowano bardzo duży wzrost takich deklaracji. TG2: wzrost deklaracji w 2018 r. do poziomu 22% z 20,2% w 2017 r. i z 19% w 2015 r., co stanowi wzrost o ok. 16% w porównaniu z 2015 r.) oraz oferują duży wybór form i smaków (TG1: wzrost deklaracji w 2018 r do poziomu 65% z 45% w 2017 r. i 16% w roku 2015 r., co stanowi wzrost o ok 46% w porównaniu z 2017 r. TG2: nieznaczny spadek deklaracji w 2018 r. do poziomu 16% z 17% w 2017 r., jednak w dalszym ciągu utrzymany wzrost z 12% w porównaniu z 2015 r.). Powyższe ma bezpośrednie przełożenie na wizerunek i świadomość nt. europejskich makaronów, a także na wzrost ich zakupu i spożycia.
 • Konsumenci deklarowali, że nie tylko spróbowali, ale również polubili makarony pochodzenia europejskiego m.in. „Barilla” wzrost wskazań do 11% w 2018 r. z 7% w 2017 r., z 2% w 2015 r. – wzrost o ok. 60% w porównaniu z 2017 r. oraz „Sorenti” 14% wskazań w 2018 r. z 9% w 2017 r. i 0,3% wskazań w 2015 r. – wzrost o 51% w porównaniu z 2017 r.
 • Prowadzone w ramach kampanii działania skutkują większym zainteresowaniem europejskimi makaronami, co w efekcie ma pozytywny wpływ na zachowania nabywcze oraz konsumpcyjne. Z badań wynika, że konsumenci (TG1) oraz dystrybutorzy (TG2) kupują makaron przynajmniej raz w tygodniu.
Cele programu – rynek chiński
 • CEL 1 – wzrost świadomości wśród grupy docelowej TG2 nt. zalet makaronu o 10% po zakończeniu programu.
 • CEL 2 – zwiększenie pozytywnego wizerunku makaronu wśród grupy docelowej TG2 o 10% po zakończeniu programu.
 • CEL 3 – wzrost eksportu makaronów pochodzących z UE o 25% w ujęciu wartościowym i ilościowym po zakończeniu programu.

Realizacja - CEL 1 i 2:

 • Świadomość marek makaronów pochodzących z UE wzrosła w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.: (marki „Barilla”, „Riscosa” i „Pasta Zara” odnotowały wzrost, jako marki znane na rynku chińskim („Barilla” – wzrost z 40% do 54%, „Riscosa” – wzrost z 41% do 54% oraz „Pasta Zara”– wzrost 41% do 57%)
 • Przedstawiciele TG2 są zdania, że makarony z Europy oferują wysoką jakość (wzrost deklaracji w 2018 r. do poziomu 40% z 37% w 2017 r. i z 27% w roku 2016 r., co stanowi wzrost o ok 8 % w porównaniu z 2017 r.) oraz oferują duży wybór form i smaków (wzrost deklaracji w 2018 r do poziomu 26% z 21% w roku 2017 i z 20% w roku 2016 r., co stanowi wzrost o ok 26% w porównaniu z 2017 r.). Powyższe ma bezpośrednie przełożenie na wizerunek i świadomość nt. europejskich makaronów.

» więcej aktualności »